รู้ทันโรคกับ Disease mongering

eatmoneyinmedic
โรค Disease mongering มีต้นกำเนิดขึ้นในปี 1992 มาจากการต่อต้านรณรงค์กลิ่นปาก ด้วยการใช้น้ำยาบ้วนปากจาก Listerine ซึ่งนับเป็นต้นแบบของ Disease mongering ทำให้เกิดตัวอย่างของยารักษาสุขภาพที่นอกเหนือจากทางการแพทย์ ต่อมาจึงได้มียาใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากบริษัทยา รวมถึงผู้ผลิตต่างๆ เพื่อหวังสร้างผลกำไรเข้ากับตนเอง อีกทั้งยังมีการนำยาบางชนิดมาจากแพทย์ผู้เป็นจ่ายยามาส่งต่ออีกที ทำให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อรักษาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่อีกทางหนึ่งก็นับว่าเป็นผลเสีย เนื่องด้วยการหาซื้อที่ง่ายจึงทำให้การรับประทานยาอาจผิดสุขอนามัย และกลายเป็นผลเสียในระยะยาวทันที

แม้ปัจจุบันจะมีตัวยาที่เข้าข่าย Disease mongering แต่บางตัวยาก็มีผลลัพธ์ที่ดีและช่วยรักษาสุขภาพได้จริงๆ หรืออาจจะมีผลข้างเคียงบ้างแต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันก็มียาจำนวนมากที่เกิดผลข้างเคียงอย่างชัดเจน จนผู้ใช้รู้สึกไม่สบายและอาจเป็นโรคร้ายแรงตามมาได้ อาทิเช่น ยาลดความอ้วนบ้างชนิด, ยาเสริมฮอร์โมนเพศชาย เป็นต้น ซึ่งการรับประทานยาจำพวกนี้เกิดขนาดส่วนมากจะส่งผลระยะยาว โดยไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรง ดังนั้นแม้ผู้บริโภครู้สึกดีในช่วงแรกของการกินยา แต่หากกินติดต่อกันเป็นระยะยาวนานอาการต่างๆ จะตามมาอย่างแน่นอน ทางที่ควรทำการปรึกษาแพทย์เสียก่อน ก่อนจะกินยาที่เกินพอดี

mediccap

การห่างไกลจาก Disease mongering

วิธีที่ผู้ป่วยสามารถห่างไกลและปลอดภัยจาก Disease mongering ได้ ควรที่จะทำสุขจิตและภาวะจิตใจให้ปลอดโปร่งและเข้มแข็งตลอดเวลา รวมถึงอาการป่วยต่างๆ หากไม่รุนแรงเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องรับตัวยามามากมาย เพราะเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของ Disease mongering หรือ โดนแสวงหากำไรจากการซื้อยาเกินความจำเป็น  ก่อนอื่นต้องทำการสอบถามแพทย์ผู้ดูแลถึงอาการป่วยอย่างละเอียด และหากต้องการซื้อยาจากผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ก็ควรศึกษาตัวยาอย่างถี่ถ้วนหรือเข้าพบแพทย์เพื่อความแน่ใจ