อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่น เชื้อดื้อยาอันตรายกว่าที่คิด

ปกติแล้วเวลาที่เราป่วยหรือไม่สบายสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ร่างกายได้รับเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียบางอย่างที่เข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งการรักษาโดยทั่วไปก็อาจเป็นการให้ยาเพื่อเข้าไปทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อมาทำลายเชื้อโรคดังกล่าว แต่มันก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ กับคำพูดที่เรามักจะได้ยินว่าเชื้อดื้อยาทำให้ต้องได้รับการรักษาด้วยยาตัวอื่นเพื่อทำลายเชื้อนั้นให้หมดไปจากร่างกายให้ได้ หลายคนอาจมองว่าอาการดื้อยามันไม่ได้มีอะไรมากแค่เปลี่ยนตัวยาก็หายทว่าจริงๆ แล้วหากเกิดอาการดื้อยาเข้ากับร่างกายตัวเองบ่อยๆ มันมีปัญหาที่มากกว่านั้น

ความหมายของเชื้อดื้อยา

เชื้อดื้อยาที่ว่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ เป็นเชื้อที่จะมีความทนทานต่อยาที่ได้เคยได้รับเพื่อยับยั้งหรือฆ่าเชื้อให้หายไปได้ นั่นทำให้เมื่อเกิดการดื้อยายาเดิมที่เคยได้รับเข้าไปจะไม่สามารถทำให้เชื้อดังกล่าวหมดไป อาการป่วยก็จะไม่หายรวมถึงยังมีโอกาสที่เชื้อจะแพร่ไปสู่คนอื่นได้อีกด้วย โรคที่เกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียมักพบว่ามีสาเหตุของการดื้อยาอยู่บ่อยครั้ง

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเชื้อดื้อยา

จริงๆ แล้วการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้มีการดื้อยาเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดจากการแบ่งตัวของเชื้อแบคทีเรีย มีการกลายพันธุ์หรืออาจเกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมบางอย่างระหว่างแบคทีเรียด้วยกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้แบคทีเรียสามารถอยู่รอดต่อไปได้

เหตุผลที่เชื้อดื้อยาในปัจจุบันมีอัตราการเกิดขึ้นรวดเร็ว

ต้องยอมรับว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วอย่างน่าตระหนกประกอบไปด้วยปัจจัยหลากหลายสาเหตุ อาทิ การขยายตัวของเมืองต่างๆ, การอยู่อาศัยที่แออัดทำให้สุขอนามัยที่ดีก็ลดน้อยลง, การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ, การแพร่กระจายไวรัส HIV และอื่นๆ อีกมากมายทำให้เชื้อของการดื้อยาแพร่กระจายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ง่าย รวมไปถึงการใช้ยาปฏิชีวนะไม่เหมาะสมก็ทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ด้วยเช่นเดียวกัน

การป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อดื้อยาขึ้นในร่างกาย

  1. ควรทานยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำสั่งของแพทย์ ห้ามหยุดทานเองโดยพละการเด็ดขาดแม้ว่าอาการป่วยจะหายไปแล้วก็ตาม
  2. อย่าใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินความจำเป็น
  3. อย่าใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณที่น้อยเกินไป
  4. ควรใช้ยาให้ถูกกับโรคที่เป็น

สิ่งเหล่านี้ทุกๆ คนสามารถป้องกันได้ถ้าหากไม่อยากเห็นการเพิ่มขึ้นของเชื้อดื้อยา เริ่มต้นง่ายๆ ที่ตนเองในการทานยาต่างๆ ให้ครบถ้วนพร้อมกับไปพบแพทย์เมื่อมีอาการป่วย