ยานอนหลับ มีวิธีการอย่างไรใช้ถูกต้อง

ปัญหาเรื่องการนอนหลับถือเป็นปัญหาใหญ่ของหลายคน เนื่องจากการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอน ดังนั้นเมื่อเกิดอาการตาค้าง ตาสว่าง ขึ้นมาย่อมเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก หลายคนจึงจำเป็นต้องพึ่งยานอนหลับเพื่อให้ตนเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ โดยสาเหตุของการนอนไม่หลับก็มีหลายประเด็น เช่น ความเครียด, โรคภัยไข้เจ็บ, อายุ ฯลฯ ทว่าการจะใช้ยาเพื่อช่วยให้นอนได้อย่างสบายจำเป็นต้องรู้จักวิธีที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อร่างกาย

หลักการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัย

จริงแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับคงรู้ตัวดีว่าให้พยายามหลับแค่ไหนมันก็ไมได้จริงๆ จนจำเป็นต้องพึ่งยาตัวนี้ ซึ่งการจะใช้ยานอนหลับก็ต้องรู้จักหลักการให้ถูกต้องด้วย

  1. ลองปรึกษาแพทย์ดูก่อน – ขั้นแรกให้ลองปรึกษาแพทย์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเพราเหตุใดจึงนอนไม่หลับ หากแพทย์รู้อาการแน่ชัดแล้วจำเป็นต้องจ่ายยานอนหลับแพทย์จะแนะนำวิธีใช้อย่างเหมาะสมที่สุด
  2. อ่านคำเตือนและฉลากต่างๆ ของยาให้ถี่ถ้วน – เมื่อได้รับยาจากแพทย์แล้วควรมีการอ่านรายละเอียดต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น กินกี่เม็ด, มีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่ ฯลฯ เพื่อให้ตนเองกินได้อย่างถูกต้องตามเหมาะสม
  3. อย่ากินยานอนหลับหากยังไม่ได้เข้านอน – เนื่องจากยาประเภทนี้จะไปกดประสาททำให้รู้สึกตัวได้น้อยลง ส่งผลให้การใช้ชีวิตปกติไม่เหมือนเดิม มีอาการง่วงซึม ควรกินตอนเฉพาะที่กำลังจะนอนเท่านั้น อีกทั้งการกินยานอนหลับก่อนนอนจะช่วยให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยเมื่อยาออกฤทธิ์
  4. ต้องใช้ตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้น – อีกเรื่องสำคัญมากๆ ในการใช้ยานอนหลับให้ปลอดภัยคือต้องใช้ตามคำสั่งของแพทย์ผู้วินิจฉัยเท่านั้น ไม่ใช่กินไปเม็ดเดียวแล้วยังนอนไม่หลับก็อัดเม็ดที่สองทันทีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมีสูง
  5. ให้ลองสังเกตอาการข้างเคียง – เมื่อกินยานอนหลับเข้าไปแล้วรู้สึกมีอาการข้างเคียง เช่น วิงเวียน, ง่วงนอนตลอดวัน หรือผลข้างเคียงอื่นๆ ให้รีบไปปรึกษาแพทย์ที่ให้ยาทันที อย่าไปซื้อมากินใหม่เองเด็ดขาดเนื่องจากเราไม่รู้ว่ายาตัวไหนเหมาะกับตนเอง
  6. เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท – เนื่องจากสารทั้งสองตัวมีฤทธิ์กล่อมประสาทอีกทั้งแอลกอฮอล์ยังช่วยให้ฤทธิ์ยาเพิ่มมากกว่าเดิม เสี่ยงต่ออันตรายมากหากกินยาแล้วดื่มแอลกอฮอล์

วิธีเหล่านี้จะช่วยให้การกินยานอนหลับมีความปลอดภัยต่อตนเองมากขึ้น กระนั้นหากพยายามนอนหลับด้วยตนเองได้ก็ควรทำเพราะการกินยามาเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของร่างกาย อีกทั้งในอนาคตจะยิ่งต้องเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆ เนื่องจากไม่สามารถนอนหลับด้วยตนเองได้เลย