Pharmacy-with-pharmacist

เหตุผลที่เราต้องซื้อยากับร้านยาที่มีเภสัชกร

March 22, 2018 admin 0

ชีวิตในปัจจุบันของคนเมืองซึ่งมีปัจจัยหลายประการ จึงทำให้เวลาเจ็บป่วยหลายคนๆเลือกจะไปร้านขายยาใกล้บ้านก่อนเป็นอันดับแรก เพราะประหยัดเวลา รวดเร็วได้ยามากินเลย แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามไม่ใช่ว่าร้านขายยาจะมีความน่าเชื่อถือได้ไปเสียหมด เนื่องจากบางร้านผู้ขายไม่ใช่เภสัชกรวิชาชีพจริงๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอันตรายมาก เพราะการจ่ายยาอย่างถูกต้องนั้นเภสัชจะต้องมีการซักถามอาการของผู้ป่วยก่อน ว่าเป็นอะไรมา แพ้ยาอะไรไหม จึงจะเลือกยาให้ได้ตรงตามโรค ทำไมเราต้องไปซื้อยา ณ ร้านยาที่มีเภสัชกรประจำ ยาคือสินค้าที่ต้องระวัง ยาเป็นสินค้าชนิดพิเศษ ซึ่งต้องพึ่งพาแพทย์หรือเภสัชกรให้เป็นผู้ตัดสินใจ ถ้าหากมีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้ ยาเป็นของที่มีทั้งประโยชน์หรือให้โทษถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ซื้อยาอย่าดูแค่ราคายาแต่ ต้องดูบริการที่เราจะได้รับด้วย ซื้อกับใคร ผู้สั่งจ่ายยาในประเทศไทยตามร้านขายยา แบ่งออกเป็น […]