ยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณ 28 ขนานที่ควรมีประจำบ้าน

Traditional household medicine


ประเทศไทยของเราจัดว่าเป็นชาติที่โดดเด่นในเรื่องศาสตร์แพทย์อย่างมาก โดยเฉพาะแพทย์แผนโบราณต่างๆ ถือว่าเป็นที่ยอมรับนับถือจากต่างประเทศ ตั้งแต่อดีตเราได้มีการคิดค้นสูตรยามากมายเพื่อใช้รักษาอาการตามโรคต่างๆ จนได้เรียกกันว่า “ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 28 ขนาน” ซึ่งใช้รักษาอาการเจ็บป่วยตามกลุ่มได้แก่ แก้ลม บำรุงหัวใจ, ระบาย แก้ไข้, ขับลม บำรุงธาตุ, แก้ไข้ ขับเสพหะ, ถ่ายกษย ปวดเมื่อย, บำรุงเลือด น้ำคาวปลา และท้องเสีย ทั้งหมดมี 28 ขนาน ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ยาสามัญประจำบ้าน” โดยนำคำว่าแผนโบราณออกไปนั่นเอง

คุณสมบัติยาทั้ง 28 ขนาน

1.ยาหอมเทพจิตร รักษาอาการหน้ามืด รู้สึกวินเวียนหรือคลื่นไส้ กินครั้งละ 1 ถึง 1.4 กรัม

2.ยาหอมทิพโอสถ รักษาอาการวิงเวียน นำไปผสมกับน้ำต้มสุก กินครั้งละ 1 – 1.4 กรัม

3.ยามหานิลแท่งทอง เป็นยารักษาโรค อีสุก อีใส และแก้กระหายน้ำ กินครั้งละ 3 – 4 เม็ด

4.ยาเขียวหอม เป็นยารักษาไข้ ตัวร้อน กินครั้งละ 1 ช้อนเล็ก วันละ 4 – 5 ครั้ง

5.ยาประสะกะเพรา แก้ท้องอืด ท้องฟ้อ กินเช้า – เย็น ครั้งละ 4 – 5 เม็ด

6.ยาเหลืองปิดสมุทร แก้อาการถ่ายท้อง กินครั้งละ 5 – 7 เม็ด

7.ยาอัมฤควาที แก้ไอ ขับเสมหะ ใช้กินหรือกลั่วคอ ครั้งละ 1 ช้อนเล็ก

8.ยาประสะมะแว้ง แก้ไอ ขับเสมหะ ผสมน้ำมะนาวและเกลือ ใช้กินหรือบ้วนปาก ครั้งละ 1 – 2 เม็ด

9.ยาจันทลีลา แก้ไข้ ตัวร้อน กินทุก 4 ชั่วโมง ครั้งละ 1 – 2 ช้อนชา

10.ยาตรีหอม แก้ท้องผูก แก้ไข้ กินก่อนอาหารครั้งละ 6 – 8 เม็ด

11.ยาประสะจันทน์แดง แก้ไข้ ตัวร้อน กินทุก 3 ชั่วโมง ครั้งละ 1 ช้อนชา

12. ยาหอมอินทจักร์ แก้คลื่นไส้ อาเจียน กินทุก 3 ชั่วโมง ครั้งละ 10 เม็ด หรือ 1 ช้อนกาแฟ

13.ยาประสะไพล แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ กิน 3 เวลา ก่อนอาหาร ครั้งละ 1 ช้อนชา

14.ยาหอมเนาวโกฐ แก้อาเจียน กินทุก 3 ชั่วโมง ครั้งละ 10 เม็ด หรือ 1 ช้อนชา

15.ยาวิสัมพยาใหญ่ แก้ทิ้งอืด ท้องเฟ้อ กินทุก 4 ชั่วโมง ครั้งละ 1 ช้อนชา

16.ยาธาตุ แก้อาหารปวดท้อง กินทุก 3 ชั่วโมง ครั้งละ 1 ช้อนชา

17.ยาประสะกานพลู แก้อาหารปวดท้อง กินทุก 3 ชั่วโมง ครั้งละ 1 ช้อนชา

18.ยากวาดแสงหมึก แก้ไข้ ตัวร้อน กินทุก 1 ชั่วโมง ครั้งละ 3 เม็ด

19.ยามันทธาตุ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ กิน 3 เวลา ก่อนอาหาร ครั้งละ 1 ช้อนชา

20.ยาไฟประลัยกัลป์ ช่วยขับน้ำคาวปลา กิน 3 เวลาก่อนอาหาร ครั้งละ 1 ช้อนชา

21.ยาไฟห้ากอง ช่วยขับน้ำคาวปลา กิน 3 เวลาก่อนอาหาร ครั้งละ 1 ช้อนชา

22.ยาประสะเจตพังคี แก้จุกเสียด กินครั้งละ 1 ช้อนชา

23.ยาธรณีสัณฑะฆาต แก้ท้องผูก กินครั้งละ 1 ช้อนชา

24.ยาบำรุงโลหิต ช่วยบำรุงเลือด กินเช้า – เย็น ก่อนอาหาร ครั้งละ 1 ช้อนชา

25.ยาประสะเปราะใหญ่ แก้ไข้ตานทราง ผสมกับน้ำดอกไม้เทศ ครั้งละ 1 ช้อนชา

26.ยามหาจักรใหญ่ แก้อาการท้องอืด แน่นเฟ้อ กินครั้งละ 1 – 3 เม็ด

27.ยาเนาวหอย แก้อาการจุกเสียด กินครั้งละ 1 ช้อนชา เช้า – เย็น

28.ยาถ่าย แก้ท้องผูก กินครั้งละ 2 – 5 เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน