Emergency control pills ยาคุมฉุกเฉินกินอย่างไรให้ปลอดภัย

November 1, 2019 admin 0

การมีเพศสัมพันธ์เมื่อถึงเวลาอันสมควรถือเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่สำหรับในยุคนี้ต้องยอมรับว่าด้วยสื่อต่างๆ ที่รวดเร็วทำให้เด็กบางคนที่พึ่งอายุไม่เท่าไหร่หรือบางคนที่ยังไม่ได้พร้อมจะมีครอบครัวมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่รู้จักวิธีป้องกัน จากนั้นก็มานั่งเครียดว่าจะทำอย่างไรหากหญิงสาวท้องขึ้นมา ทางออกหนึ่งที่หลายคนเลือกนั่นคือการกินยาคุมฉุกเฉิน ยาคุมประเภทนี้สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไปเพียงแต่ต้องรู้จักวิธีกินอย่างถูกต้องต้องด้วย วิธีกินยาคุมฉุกเฉินให้ปลอดภัย ยาคุมฉุกเฉิน 1 กล่องมี 2 เม็ด มีตัวยาหลักๆ คือ ลีโวนอร์เจสเตรล คือยาฮอร์โมนขนาดสูง มีขนาดเม็ดละ 750 ไมโครกรัม ต้องกินเม็ดแรกให้เร็วที่สุดหลังการมีเพศสัมพันธ์ ทางที่ดีไม่ควรเกิน 72 ชม. จากนั้นอีกไม่เกิน 12 […]